Rehabilitacja domowa
Lublin i okolice

Udar mózgu

Czynnikami decydującymi o szybkości i skuteczności usprawniania są rodzaj udaru, jego rozległość, stan ogólny chorego i prawidłowa rehabilitacja.

Udar to incydent naczyniowy spowodowany zakłóceniem dopływu krwi do mózgu w wyniku zablokowania lub pęknięcia tętnicy zaopatrującej mózg w krew. Komórki mózgowe… Continue reading

Endoproteza stawu biodrowego

Endoprotezoplastyka to zabieg chirurgiczny mający na celu całkowitą lub częściową wymianę stawu biodrowego na protezę.

Podczas zabiegu – w zależności od jego rodzaju i rozległości – usuwa się powierzchnie stawowe, części kostne, torebkę stawową, więzadła.

Po zabiegu wszczepienia endoprotezy niezbędna… Continue reading

Zwyrodnienie stawów biodrowych

Choroba dotyczyć może jednego lub obu stawów biodrowych. Powoduje postępujące ograniczenie ruchomości oraz zaburza prawidłowych wzorzec chodu. Związana jest ze stopniową destrukcją chrząstki stawowej, warstwy podchrzęstnej kości, torebki stawowej i innych tkanek tworzących staw.Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych dotyczy 85% społeczeństwa… Continue reading